درباره ما

پایگاه خبری-تحلیلی صلصال نیوز، با هدف یاری رساندن به جریان اطلاع رسانی آزاد در کشور راه اندازی شده است. این وب سایت خبری تمام فعالیت های خود را بر طبق قوانین و مقررات نافذه کشور عیار و به نشرات خود آغاز نموده است.
صلصال نیوز ارگان نشراتی آزاد و مستقل بوده و وابسطه به هیچ حزب و جناح سیاسی نمی باشد، هرچند که در جریان مسایل سیاسی روز کشور، فعالانه حضور رسانه ای خواهد داشت.
این پایگاه خبری با حفظ نگاه ویژه خود به مسایل کلان سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی،فرهنگی، ضمن پرهیز از درگیری های کم فایده رسانه ای، آماده است تا با درج تحلیل ها و مقالات صاحب نظران و فرهیختگان، محمل مناسبی برای تضارب آرا و اندیشه ها و ارائه آن به عموم مردم فراهم آورد.
صداقت و سرعت در ارائه اخبار و انصاف در نگارش و انتشار تحلیل ها و مقالات سر لوحه دست اندرکاران پایگاه خبری صلصال نیوز است.
گردانندگان پایگاه خبری تحلیلی صلصال نیوز رعایت تمام قوانین حقوقی مربوط به مطبوعات افغانستان را بر خود فرض دانسته و علاوه بر رعایت قانون، تلاش خواهند کرد از محدوده اخلاق حرفه ای ژورنالیستی خارج نشوند.
پرهیز از انتشار اخبار غیرواقعی، دوری از درشت نمایی های مغرضانه، اجتناب از توهین و تهمت، ذکر منابع خبری (در صورت نقل یا ترجمه) از جمله مواردی است که صلصال نیوز به آن توجه خاص خواهد داشت.
دست اندرکاران صلصال نیوز، پیشاپیش از راهنمایی ها و نقدهای مخاطبان و به خصوص همکاران گرامی در جهت رفع نقایص محتوایی و ارتقای کیفی این پایگاه خبری، تحلیلی استقبال می کنند.