ابرهای تیره "بخش ۱۲"

ابرهای تیره "بخش ۱۲"

داود رهجو سقوط مزار شریف بدست طالبان پس از خروج برهان الدین ربانی از شهر مزار، محمد محقق وزیر داخله وقت نیز همراه با فرماندهان جمعیت مزار شریف را ترک کردند و حالا مزار شریف ماند به دست فرماندهان کوچک نیروهای بامیان و شماری از نیروهای شیر عرب مربوط جنبش ملی. دزدی ها و سرقت

ابرهای تیره "بخش ۵"

ابرهای تیره "بخش ۵"

داود رهجو سرانجام جنرال ملک شبرغان را ترک میکند و بسوی فاریاب محلیکه برادرش رسول پهلوان زمانی پادشاه بی تاج و تخت این ولایت بود فرار میکند. پس از مدت کوتاهی هواداران جنرال دوستم نیز در آنجا بر علیه جنرال ملک قیام میکنند و جنرال ملک پس از ازبین بردن تمام جنگ افزار های سنگین

ابرهای تیره "بخش ۲"

ابرهای تیره "بخش ۲"

داود رهجو طالبان دست به تلاشی منازل مسکونی زدند و برای جنرال ملک نیز گفتند که باید به کابل سفر کند و به صفت معیین وزارت خارجه پست اش را اشغال کند. این دستور به مزاق جنرال ملک و برادرانش خوش نخورد ولی چاره ی جز پشیمانی نداشتند . روز سوم حضور طالبان در شهر