افراط گرایی: از جستجوی هویت تا به دامن داعش

افراط گرایی: از جستجوی هویت تا به دامن داعش

کنان مالک | برگردان – خالد خسرو نخست شمیمه بیگم، امیره عباس و خدیجه سلطانه، سه شاگرد مکتب از منطقۀ تاور هاملتس[بریتانیا] را در نظر بگیرید که در جریان رخصتی های مکتب به طور قاچاقی به سوریه رفتند. بعد «جان جهادی»، جلاد داعش، را به حافظه بیاورید که هویت اش توسط روزنامه ی واشنگتن پست فاش

جنایت داعش در افغانستان؛ داعشی ها ۱۰ تن را با بستن به بمب به قتل رساند

جنایت داعش در افغانستان؛ داعشی ها ۱۰ تن را با بستن به بمب به قتل رساند

افراد مسلح وابسته به گروه تروریستی داعش در افغانستان ویدیویی وحشتناک را منتشر کردند که در آن ده تن را به جرم همکاری با دولت و طالبان با بستن به بمب به قتل می رساند. این ویدیو ۴ دقیقه و ۳۵ ثانیه یی در یکی از وب سایت های گروه داعش منتشر شده است. در