داعش و آینده افغانستان!

داعش و آینده افغانستان!

نگارنده: پرتو نادری در روزگاری که طالبان در همیاری با القاعده کابل را قبضه کرده بودند، کسی گفته بود افغانستان سرزمینی است که رهبر ندارد و بن لادن رهبری است که سرزمین ندارد. از این رو افغانستان و بن لادن خیلی با هم جور آمده اند. این سخن را از آن گفتم که در این

حامدکرزی: "داعش" توطئه جدید خارجی ها در افغانستان است!

حامدکرزی: "داعش" توطئه جدید خارجی ها در افغانستان است!

حامد کرزی رئیس جمهوری سابق کشور می گوید که داعش گروهی است که در افغانستان ریشه نداشته و مفکوره افغانی نیست و اگر این گروه در افغانستان نفوذ نماید، به معنی این است که حمایت گر خارجی دارد. حامد کرزی که در آخرین سفر چهار روزه اش در روسیه به سر می برد، در مصاحبه

زندگی و مرگ یک داعشی افغان در عراق

زندگی و مرگ یک داعشی افغان در عراق

زودارسان رغوان – واشنگتن پست | برگردان: مرتضی رحیمی با شنیدن خبر، ترسی که مدت‌ها در دل ولی محمد دروازی، جا گرفته بود، به حقیقت پیوست. محمد رفیع پسر ۲۳ ساله‌اش دو ماه قبل کشته شده بود. رفیع از دانشگاه کابل با چند تن از هم‌صنفی‌هایش به سوریه رفته بود.  ولی محمد دروازی، در حال